Notícies
03/06/2013
 

Prova d’esforç (ergometria i treadmill)

L’ergometria o prova d’esforç és una tècnica diagnòstica bàsica que es fa servir principalment [...]

L’ergometria o la prova d’esforç és una tècnica diagnòstica fonamental utilitzada principalment per al diagnòstic de l’angina de pit en pacients amb dolor toràcic i per valorar la resposta del cor en situacions d’exercici.
La seva aplicació en les malalties coronàries permet posar de manifest alteracions cardiovasculars no presents mentre el pacient està en repòs i que es poden manifestar amb l’exercici físic.
En cas d’obstrucció coronària, es produirà un dèficit d’irrigació sanguínia, que provocarà l’aparició d’una angina de pit i/o alteracions en l’electrocardiograma. A més d’ajudar a determinar el diagnòstic correcte, l’ergometria és útil per valorar el pronòstic, la capacitat d’exercici físic i l’efecte del tractament en els pacients amb malalties coronàries conegudes. També s’aplica en esportistes per descartar la presència d’arítmies i patologies coronàries en condicions d’esforç extrem i conèixer el llindar anaeròbic per tal de planificar l’entrenament més adequat.

.